اخبار و اطلاعیه های گروه

پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم بدون آزمون و با تسهیلات ویژه

معاونت آموزش جمعه ۵ شهریور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم در رشته‌های زیر بصورت بدون آزمون و با تسهیلات ویژه دانشجو میپذیرد.

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

معاونت آموزش یک شنبه ۱۴ شهریور

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

جدول زمانبندی انتخاب واحد اینترنتی نیمسال اول 96-95

معاونت آموزش یک شنبه ۱۴ شهریور

جدول زمانبندی انتخاب واحد اینترنتی نیمسال اول 96-95