مدیریت

افشـین محمودزاده

سمت: معاون آموزش و دانشجویی و فرهنگی مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: Afshin_Mahmoudzadeh @yahoo.com

تحصیلات

دکتری تخصصی (Ph.D): بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

۱. معاون آموزشی و دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم (1394 تاکنون )
۲. مدیر گروه زیست شناسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن(1394)
۳. معاون مدیر کل آموزش ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (1387-1388)
۴. عضو هیئت علمی تمام وقت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن (1388 تا كنون)
۵. عضو هیئت علمی مدعو، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران (1392 تا كنون)
۶. عضو هیئت علمی مدعو، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی تهران (1388 - 1393)
۷. عضو هیئت علمی مدعو، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی ( 1393-1394)
۸. دبیر شورای آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات( 1387-1388)
۹. عضو شورای راهبردی نهاد رهبری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ( 1389 تا کنون)
۱۰. عضو شورای آموزشی دانشکده علوم پایه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن1392 تاکنون
۱۱. دبیر کمیسیون موارد خاص دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم (1394 تاکنون)
۱۲. رئیس شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم (1394 تاکنون)
۱۳ رئیس کمیته انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم (1394 تاکنون)
۱۴. عضو کمیته تخفیفات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم (1394 تاکنون)
۱۵. عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم (1394 تاکنون)
۱۶. عضو شورای باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم (1394 تاکنون)
۱۷. عضو کمیته آموزشی همایش ملی جایگاه علوم انسانی و حوزه های میان رشته ای در توسعه شرکت های دانش بنیان آبان (1394)
۱۸. عضو انجمن متخصصان محیط زیست ایران ( 1386تا کنون

همکاری در تاسیس رشته های دانشگاهی :

۱. رشته زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک اکولوژی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن (1392)

۲. رشته باکتری شناسی - کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن (1392)

۳. تاسیس و راه اندازی موزه علوم زیستی دکتر دیانت نژاد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن (1390)

۴. رشته زیست شناسی – علوم جانوری - کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن (1389

کتب و مقالات

مقالات چاپ شده در نشریات ومجلات علمی :
۱. محـمودزاده ، افشـین .، فاطمی ، سید محمدرضا.، ولی نسب،تورج.، جمیلی، شهلا.، مقدسی ،بابک .، 1395. بررسی الگوی پراکنش مکانی و زمانی و روند تغییرات توده زنده خانواده گوازیم ماهیان (Nemipteridae) در آب های ساحلی دریای عمان (استان سیستان و بلوچستان ) .مجله علمی شیلات ایران . آماده چاپ.

۲. Mahmoodzadeh .A., Fatemi. S.M.R., Valinassab.T., Jamili.SH., 2015. Spatial and Temporal Distribution pattern, and Biomass Trend of Haemulidae family in the Oman Sea. International Journal of Review in Life Sciences, Volume-5, Issue-7.

۳. مازوجی.علی .، محمودزاده . افشین.، آخوندی.سمانه .1388. مقایسه کمی و کیفی ترکیب شیمیایی اسانس گونه Ballota nigra جمع آوری شده از منطقه پل سفید در استان مازندران. مجله شناخت و کاربرد گیاهان دارویی.دانشگاه آزاد اسلامی و احد علوم و تحقیقات.صفحات 15-1.

۴. محمودزاده ، افشین.، نجات خواه.پ.، وثوقی، ع.ر.1386. تعیین ترکیب و فراوانی فیتوپلانکتونی دریاچه سد شهید عباسپور و تاثیر عوامل محیطی. مجله علوم کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات.

۵. محمودزاده. افشین .،محمودزاده .رامین.1382. نگرشی اجمالی بر شناخت ماهی قزل آلا. مجله تازه های دامپروری و کشاورزی.شماره های : 35و 36.

۶. محمودزاده، افشین .،محمودزاده .رامین.1382. کشاورزی،توسعه،سرمایه گذاری.مجله دامدار.شماره : 142.

۷. محمودزاده، افشین .،محمودزاده .رامین.1380. عوامل موثر در تولید تخم مرغ. مجله صنعت مرغداری. شماره: 57.

۸. محمودزاده، افشین.، محمودزاده .رامین . 1380 . کاربرد گندم در جیره گا وهای گوشتی. فصلنامه تغذیه دام و طیور و آبزیان.

۹. محمودزاده، افشین .محمودزاده .رامین.1380 . مدیریت بستر در جایگاه پرورش طیور گوشتی. مجله صنعت مرغداری0 شماره:63

۱۰. محمودزاده، افشین .،محمودزاده .رامین1380مدیریت جوجه های گوشتی در هوای گرم.1380. مجله دامدار.120.

۱۱. محمودزاده. افشین .،محمودزاده .رامین.1380. تب برفکی هراسی دیگر. مجله دامدار.شماره :121.

۱۲. محمودزاده. افشین .، محمودزاده .رامین.1380. آب آشامیدنی سالمتر - تولید بیشتر.مجله دامدار.شماره : 120.

۱۳. محمودزاده افشین .،محمودزاده .رامین.1379. نور و نقش آن در صنعت مرغداری. مجله دامدار.شماره :112 .

۱۴. محمودزاده، افشین.، محمودزاده .رامین. 1379. ضعف پا در جوجه های گوشتی. مجله صنعت مرغداری. شماره: 49.

۱۵. محمودزاده. افشین .،محمودزاده .رامین.1379. سبب شناسی و آسیب شناسی بیماری مارک. مجله تازه های دامپروری و کشاورزی.شماره: 2.

۱۶. محمودزاده. افشین .،محمودزاده .رامین .1379.ایمنی شناسی بیماری مارک. مجله تازه های دامپروری و کشاورزی. شماره های :7و8 .

۱۷. محمودزاده، افشین .،محمودزاده .رامین.1379. کنترل جهانی بیماری مارک در پرورش مرغ تخمگذار و مرغ مادر تخمگذار. مجله تازه های دامپروری و کشاورزی.شماره :10.

۱۸. محمودزاده افشین .،محمودزاده .رامین.1378. پوماس گوجه فرنگی و نقش آن در تغذیه مرغ. مجله صنعت مرغداری.شماره : 55.

۱۹. محمودزاده افشین .،محمودزاده .رامین. 1378 . نکاتی جالب در مورد شیر و فراورده های فرعی آن. مجله دامدار.شماره : 117.

۲۰. Mahmoodzadeh .A., Fatemi. S.M.R., Valinassab.T., Jamili.SH., CPUA estimation and Distribution pattern of Haemulids in the Northern Oman Sea. under pressمقالات چاپ شده در همایش های داخلی و بین المللی:

۱. Haj Hosseini,A., Mahmoodzadeh, A., Sharifan ,A. 2016. Review of effective factors on the transmutation of multigenic . 2nd. International Conference on Engineering &Applied Sciences.UAE.DUBAI.

۲. Haj Hosseini,A., Mahmoodzadeh, A., Sharifan ,A. 2016.Optimization of various parameters and its effect on growth and biosurfactant yied from Pseudomonas aeruginos. . 2nd. International Conference on Engineering &Applied Sciences.UAE.DUBAI.

۳. محمودزاده. ،افشین.، عیسی پور. ،سید سهند. 1395 . تنوع زیستی در جنگل های مانگرو و اهمیت حفاظت از آنها به عنوان اکوسیستم های بینابینی در سواحل خلیج فارس ،ایران. دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی.

۴. عیسی پور. ،سید سهند ، دانه کار ،افشین .، محمودزاده ،افشین.1393. اهمیت اسفنج ها به عنوان شاخص آلودگی های زیست محیطی و پالایش آلودگی فلزات سنگین. اولین همایش پدافند غیر عامل در علوم دریایی.

۵. محمودزاده.افشین.عباسیون. صبا،بصیر .نیکی ، طالبی.غزاله.1392. خواص ضد میکروبی و عوامل موثر بر آن در سیانوباکتر ها. همایش ملی علوم زیستی.دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.

۶. محمودزاده ،افشین.1392. کاربرد نشانگر ژنتیکی ریز ماهواره در آبزیان. همایش ملی علوم زیستی.

۷. محمودزاده .افشین.، پیشکاری. شقایق.1390. مروری بر تنوع ژنتیکی جمعیت در ماهیان خاویاری دریای خزر.کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی.

کتب در دست ترجمه :

۱. Applied Ecology and Natural Resource Management )2003)
۲. Cambridge University Press