اطلاعیه ها

جدول زمانبندی حذف و اضافه

پنج شنبه ۸ مهر

جدول زمانبندی حذف و اضافه

شرایط وام بلند مدت وزارت علوم

شنبه ۱۰ مهر

شرایط وام بلند مدت وزارت علوم

تمدید زمان حذف و اضافه

پنج شنبه ۱۵ مهر

تمدید زمان حذف و اضافه

تمدید مجدد زمان حذف و اضافه

شنبه ۱۷ مهر

تمدید مجدد زمان حذف و اضافه

دوره ضمن خدمت اعتبار سنجی کنفرانس ها و همایش های بین المللی برای اعضای هیئت علمی

شنبه ۱۷ مهر

دوره ضمن خدمت اعتبار سنجی کنفرانس ها و همایش های بین المللی برای اعضای هیئت علمی

قابل توجه دانشجویان محترم گروه معماری

یک شنبه ۱۸ مهر

قابل توجه دانشجویان محترم گروه معماری

قابل توجه دانشجویان محترم گروه معماری

دو شنبه ۱۹ مهر

قابل توجه دانشجویان محترم گروه معماری

قابل توجه دانشجویان گروه حسابداری

شنبه ۲۴ مهر

قابل توجه دانشجویان گروه حسابداری

مسابقات آمادگی جسمانی به مناسبت هفته تربیت بدنی

شنبه ۲۴ مهر

مسابقات آمادگی جسمانی به مناسبت هفته تربیت بدنی

تخفیف شهریه دو دانشجویی

دو شنبه ۲۶ مهر

تخفیف شهریه دو دانشجویی