اطلاعیه ها

مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد ورودیهای جدید

شنبه ۲۷ شهریور

مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد ورودیهای جدید

اطلاعیه زمانبندی ثبت نام ورودی های جدید سال تحصیلی 96-95

پنج شنبه ۱۸ شهریور

اطلاعیه زمانبندی ثبت نام ورودی های جدید سال تحصیلی 96-95

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی شیمی

شنبه ۲۰ شهریور

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی شیمی

فراخوان عضویت در انجمن علمی عمران واحد رباط کریم

یک شنبه ۲۱ شهریور

فراخوان عضویت در انجمن علمی عمران واحد رباط کریم

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

یک شنبه ۲۱ شهریور

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

تمدید زمان انتخاب واحد

چهار شنبه ۲۴ شهریور

تمدید زمان انتخاب واحد

اطلاعیه سرویسهای ایاب و ذهاب

شنبه ۲۷ شهریور

اطلاعیه سرویسهای ایاب و ذهاب

تمدید زمان انتخاب واحد متاخرین (جدید)

شنبه ۲۷ شهریور

تمدید زمان انتخاب واحد متاخرین (جدید)

اطلاعیه کار پاره وقت دانشجویی

دو شنبه ۵ مهر

اطلاعیه کار پاره وقت دانشجویی

اطلاعیه سرویسهای ایاب و ذهاب

دو شنبه ۵ مهر

اطلاعیه سرویسهای ایاب و ذهاب