اطلاعیه ها

انتخابات انجمن علمی دانشجویی شهرسازی

سه شنبه ۲۴ اردیبهشت

انتخابات انجمن علمی دانشجویی شهرسازی

اعلام فارغ التحصیلان شاخص:

پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت

اعلام فارغ التحصیلان شاخص:

قابل توجه دانشجویان متقاضی انتقال یا مهمانی :

سه شنبه ۳۱ اردیبهشت

قابل توجه دانشجویان متقاضی انتقال یا مهمانی :

مسابقات کشتی آزاد و فرنگی

سه شنبه ۷ خرداد

مسابقات کشتی آزاد و فرنگی

اطلاعیه تاریخ دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

دو شنبه ۲۷ خرداد

اطلاعیه تاریخ دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد