اطلاعیه مهم امور مشمولین

اطلاعیه مهم امور مشمولین

اطلاعیه مهم امور مشمولین

 

 

 

قابل توجه دانشجویان پسر که بدون اخذ معافیت تحصیلی از نظام وظیفه در حال تحصیل        می باشند، بنابر اعلام سازمان وظیفه عمومی، می بایست تا پایان سال 97 معافیت ایشان اخذ گردد  (29/12/97) بدیهی است در غیر اینصورت پس از تاریخ مذکور از سوی سازمان نظام وظیفه معافیت صادر نگردیده و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین  واحد رباط کریم  هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت و کلیه عواقب آن برعهده شخص دانشجو می باشد.                                                                                                     

 

امور مشمولین